Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐỘNG, NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc: 21-12-2013 04:07:04 PM - Đã xem: 3828

Tuyển Dụng Thường xuyên Nhân viên Cơ Động, Nhân Viên Bảo Vệ, Vệ sĩ chuyên nghiệp...

TUYỂN CÁN BỘ NGHIỆP VỤ, CHỈ HUY, QUẢN LÝ MỤC TIÊU

Đăng lúc: 16-03-2017 02:30:19 PM - Đã xem: 1553

Tuyển Dụng Thường xuyên Cán bộ Nghiệp vụ, Chỉ huy, Quản lý mục tiêu ...

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ sơ năng lực

  • Hình Ảnh Hoạt Động
  • Hình Ảnh Hoạt Động
  • Hình Ảnh Hoạt Động
  • Hình Ảnh Hoạt Động
  • Hình Ảnh Hoạt Động
  • GIẤY PHÉP KINH DOANH

Video

JW Player goes here

5

6990549

đối tác công ty